Dnia 18.08.2014 r. odbyło się oficjalne otwarcie przepięknie wyremontowanej placówki. Wstęgę przecięli Wójt Gminy Stężyca Tomasz Brzoskowski, Dyrektor M i PBP w Kartuzach Kazimiera Nowicka i bibliotekarka Sonia Formela. Miejscowy ksiądz proboszcz Grzegorz Fąferko poświęcił nową placówkę. Biblioteka w Szymbarku powołana została 1954 r. decyzją Gromadzkiej Rady Narodowej w Szymbarku. Pierwszą siedzibą był budynek należący do Parafii Rzymsko- Katolickiej w Szymbarku. Następnie placówka została przeniesiona do budynku starej szkoły. Pierwszą bibliotekarką i organizatorką tej książnicy była Janina Czerwińska, która pracowała do 1982 r., do 1988 r. Elżbieta Czerwionka a po niej placówkę objęła Zofia Kruszyńska prowadząc ją do 2003 r. Następnym pracownikiem była Monika SerkowskaCzytaj dalej

Książka Sylwii Chutnik pt. „Dzidzia” była tematem kolejnego spotkania DKK przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Stężycy w dn. 22.07.2014r. Dzidzia – czwarte dziecko Danuty – urodziła się z wodogłowiem, padaczką, bez rąk i nóg. W opinii ludzi z wioski, ale także jej matki, stan fizyczny Dzidzi jest karą za wydanie Niemcom w czasie wojny dwóch kobiet, które zostały zastrzelone. Wydała je pół wieku wcześniej prababka Dzidzi Stefa Mutter. Danuta twierdzi, że pokutuje za grzechy babki, a jej życie to pasmo udręk, za które obwinia historię, wojnę, Polskę, rządzących, wszystkich. Mówi: „Oskarżam wszystkich ludzi na świecie i oskarżam historię”. Kiedy nie udaje jej się dostać doCzytaj dalej