Kolejne spotkanie stężyckiego DKK w dniu 28.06.17r. poświecono książce Aleksandra Jurewicza pt. „Dzień przed końcem świata”. Aleksander Jurewicz urodził się w Lidzie na Białorusi. Wraz z rodzicami zostaje przymusowo przesiedlony do Polski w 1957 roku. W swej biograficznej powieści opisuje rozważania syna po nagłej stracie ojca. Wspomnienia, często bardzo poetyckie, nadają tej śmierci głęboki, wręcz dramatyczny wyraz. Akcja obejmuje trzy dni, od zgonu do dnia pogrzebu. W tym czasie autor przywołuje sytuacje i zdarzenia zapamiętane z dzieciństwa; wspomina czas przesiedlenia i szukania przez rodzinę nowego miejsca do życia; próbuje odnaleźć sens śmierci. Pisze o niej: „Umrzeć to zapomnieć kluczy do mieszkania, twarzy pierwszej miłości, nieCzytaj dalej